Tek na Blejski Grad

tek-na-grad

Pogoji prijave

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi resnični. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo.

Vračilo štartnine je možno z zdravniškim potrdilom (oz. tekaču, ki je plačal, čeprav so bila plačila že zaprta) najkasneje do 20.4.2023. Ob tem zaračunamo administrativne stroške v višini 5€. Prenos štartnine na drugega tekača je možen do 18.4.2023, brezplačno.

Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na druge dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).

Na dogodku bodo zajete fotografije in video posnetki, na katerih bo mogoče razpoznati udeležence. Soglašam z izdelavo takšnih izdelkov. Poleg tega ekipin teka na Blejski grad (Kolesarskemu klubu Bled) in sponzorjem projekta podeljujem pravico do uporabo foto/video gradiva za promocijo in oglaševanje. Moje soglasje je izključno, brez omejitev časovnih, predmetnih in prostorskih področij uporabe. Pravice se dodelijo brezplačno in brez kakršnih koli plačil v naravi.

Tekmovalci lahko vozila parkirajo pri Komunali Bled in športnem parku, kjer bo urejen parking za dogodek. Ob parkirišča do štarta teka je 5 – 10 min hoje. Vsi tekmovalci lahko na startnem prostoru organizatorju oddajo opremo, katero bo organizator peljal na do parkirišča pri Blejskem gradu. Na tekmovanju imajo pravico nastopa vsi, ki se bodo prijavili za tekmovanje do določenega prijavnega roka. Tekmovanje bo potekalo v skladu z navodili NIJZ in trenutno veljavnim odlokom Vlade RS. Organizator si pridržuje pravico do spremembe termina in spremembo poteka tekmovanja. Natančne informacije bodo na voljo najkasneje teden dni pred tekmovanjem!